W celu stworzenia platformy zawierającej szkolenia i oferty pracy, która będzie dostosowana do potrzeb użytkowników, Fundacja OIC Poland przeprowadziła pilotaż. Celem pilotażu było zebranie informacji zwrotnych od potencjalnych użytkowników platformy na temat problemów technicznych, łatwości użytkowania, użyteczności platformy, grafiki itd. Dzięki zebranym opiniom, zespół SILKC PATH usprawni platformę, która będzie następnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób.

Pilotaż został zorganizowany na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie w dniach 7-9 czerwca 2022 r. WSEI została utworzona na mocy zezwolenia MEN w 2000 roku. Założycielem Uczelni jest Fundacja OIC Poland.

Platforma była testowana przez:

1) studentów z departamentu informatycznego WSEI – studentów ostatniego roku studiów, wkraczających na rynek pracy

2) osoby pracujące na Uczelni – zarówno pracodawców jak i pracowników.

W sumie platformę przetestowało 20 osób.

W trakcie pilotażu jedna osoba była odpowiedzialna za monitorowanie całego procesu. Osoba prowadząca przekazywała osobom testującym dokładne instrukcje na temat kolejnych kroków w pilotażu.

Studenci i pracownicy zostali podzieleni na trzy grupy. Każda grupa testowała jedno z kont: konto użytkownika, osoby rekrutującej lub instytucji. Konta te różnią się pod względem funkcjonalności, co zostało sprawdzone przez osoby testujące.

Platforma zyskała dużo pozytywnych opinii. Większość osób testujących była zadowolona z jej funkcjonalności. Testerzy stwierdzili, że platforma jest łatwa w nawigacji. Nie mieli problemów z rejestracją, uzupełnieniem profilu, czy dodaniem nowych szkoleń i ofert pracy. Co więcej, jeśli chodzi o użyteczność platformy, testerzy zaznaczyli, że wszystkie jej funkcje działają poprawnie. Przedstawili również sugestie na temat tego, jak można usprawnić niektóre elementy, np. dodać informacje o praktykach, bardziej szczegółowe informacje o kursach itp.

Partnerzy wezmą pod uwagę wszystkie komentarze i sugestie przekazane przez osoby testujące i poprawią platformę, aby następnie mogła ona być dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób.

C:\Users\mharasim\Downloads\289630184_1031471087500322_1174057097939191844_n.jpg