Jak można zaobserwować, w ostatnim czasie projekty finansowane przez Komisję Europejską zmierzają w kierunku wprowadzania otwartego oprogramowania (ang. Open Source). Jest to korzystna, lecz niekiedy źle rozumiana koncepcja, z której korzystają obywatele UE. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego korzystanie z otwartego oprogramowania jest przydatne i jak właściwie z niego korzystać. Czym jest otwarte oprogramowanie? Otwarte… Read More