Krótka historia otwartych zasobów edukacyjnych (OZE).  Od 2002 roku ruch na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) rozrósł się i rozprzestrzenia po całym świecie. Jego zwolennicy opowiadają się za bezpłatnymi i dostępnymi dla wszystkich zasobami edukacyjnymi, które nie powinny podlegać prawu autorskiemu, aby każdy mógł czerpać z nich korzyści. „Otwarte zasoby edukacyjne (57) oferują wyjątkową okazję… Read More