Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest dużym wyzwaniem. Przedsiębiorca to osoba, która bierze los w swoje ręce i podejmując ryzyko, stara się funkcjonować w konkurencyjnym środowisku. Takie działanie wymaga oprócz kompetencji branżowych, również posiadania szeregu predyspozycji i cech ułatwiających prowadzenie biznesu. Analizując kluczowe czynniki, które przyczyniły się do odniesienia sukcesu w biznesie, stwierdzić można że na pierwszym miejscu stawiany jest manager / właściciel, jego umiejętności i cechy. Dla przykładu, klasyk ekonomii Marshall (1930), twierdził że przedsiębiorca sukcesu, posiada 3 rzeczy: zdolności, kapitał i szczęście. Najnowsze badania wskazują, że obecnie posiadanie kapitału ma mniejsze znaczenie, a na pierwszy plan wysuwają się inne czynniki tj. „timing” czyli start z produktem lub usługą w odpowiednim monecie. Jednak w dalszym ciągu jednym z kluczowych determinantów sukcesu jest człowiek,  jego predyspozycje, umiejętności i determinacja (Gross, 2015). Nawet sam pomysł na biznes nie jest tak istotny, nawet gdyby był świetny i innowacyjny. Podsumowując, na sukces przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu wpływa przedmiot działalności czy dostępne zasoby, a kluczowe znaczenie ma osoba przedsiębiorcy.

Aby  wesprzeć osoby planujące własny biznes, podjęliśmy działania w celu stworzenia narzędzia do sprawdzenia poziomu posiadanych cech przedsiębiorczych. Wiedza o tym pozwoli osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, podjąć świadomą decyzję lub działania mające na celu zniwelowanie  zidentyfikowanych luk. Tutaj chcielibyśmy Państwu przedstawić nasze nowe narzędzie Business Starter. Narzędzie BUSINESS STARTER to już kolejne narzędzie psychometryczne opracowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” które pozwala na szybką i trafną diagnozę posiadanych cech sprzyjających sukcesowi przedsiębiorczemu.

Narzędzie BUSINESS STARTER mierzy poziom posiadanych trzynastu cech sprzyjających sukcesowi przedsiębiorczemu osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w najbliższej przyszłości:

 1.  Optymizm 
 2. Przekonanie o własnej skuteczności 
 3. Rozpoznawanie szans 
 4. Wytrwałość 
 5. Innowacyjność 
 6. Motywacja 
 7. Niezależność i autonomia 
 8. Podejmowanie ryzyka 
 9. Budowanie relacji 
 10. Elastyczność 
 11. Rozwiązywanie problemów 
 12. Podejmowanie decyzji 
 13. Radzenie sobie ze stresem 

Powyższe cechy nie są oczywiście zamkniętym katalogiem cech sprzyjających sukcesowi przedsiębiorczemu. Niemniej jednak cechy te, w literaturze z zakresu psychologii przedsiębiorczości, zarządzania, ekonomii, są najczęściej wymienianymi predyktorami sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przygotowane narzędzie może też być pomocne instytucjom przygotowującym osoby do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dzięki diagnozie posiadanych cech, planowane działania szkoleniowe i doradcze mogą być zaplanowane i zrealizowane bardziej efektywnie. Czas poświęcony na sali szkoleniowej krótszy i produktywnej spędzony.Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego narzędzia lub uzyskać dostęp do pełnej wersji publikacji, odwiedź naszą stronę internetową: www.oic.lublin.pl.