Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest dużym wyzwaniem. Przedsiębiorca to osoba, która bierze los w swoje ręce i podejmując ryzyko, stara się funkcjonować w konkurencyjnym środowisku. Takie działanie wymaga oprócz kompetencji branżowych, również posiadania szeregu predyspozycji i cech ułatwiających prowadzenie biznesu. Analizując kluczowe czynniki, które przyczyniły się do odniesienia sukcesu w biznesie, stwierdzić można że na… Read More