Projekt „SILKC Path” bierze nazwę od założonego przez siebie celu jakim jest zaprojektowanie platformy typu open source do integracji umiejętności w uczeniu się (ang. Skills Integration in Learning) oraz wyznaczenie ścieżki wiedzy i kariery (ang. Knowledge and Career PATHway). Nazwa nawiązuje oczywiście do Jedwabnego Szlaku (ang. Silk Road) – drogi handlowej (a raczej sieci dróg),… Read More