Deep learning (uczenie głębokie) jest jedną z form sztucznej inteligencji. Według Yanna Le CUN’a jest to połączenie kilku dziedzin wiedzy: neurobiologii, matematyki i postępu technicznego.  Dlaczego głębokie?  Deep learning jest zorganizowane w taki sam sposób jak nasz mózg, czyli z wykorzystaniem kilku warstw neuronów. Dane są wówczas przekazywane przez różne warstwy informacji przechowywanych w naszej… Read More