Rola technologii cyfrowej w środowisku szkolnym stała się kluczowa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji z Covid-19, kiedy możliwość przemieszczania się została ograniczona.

Niewątpliwie podkreśla to potrzebę zmiany organizacji  funkcjonowania w klasie wraz ze sposobem uczenia się i nauczania. Nowe sposoby myślenia i rewolucyjne rozwiązania są niezbędne, aby współpraca i wykorzystanie nowych technologii przebiegało w jeszcze bardziej efektywny sposób.

Technologie edukacyjne to  sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które ułatwiają i usprawniają zarówno proces uczenia się, jak i podejście do nauczania. Należy podkreślić, że w dzisiejszych czasach uczniowie są bardziej oswojeni z tymi narzędziami, które są wszechobecne w ich codziennym życiu. Dlatego należy wykorzystać to oswojenie w przekazywaniu korzystnych sposobów użycia technologii cyfrowych w procesie uczenia się przy wsparciu nauczycieli, którzy nie są tylko źródłem wiedzy, ale także przewodnikami zdolnymi do pobudzenia i zwiększenia zaangażowania oraz gotowości uczniów do nauki. Jak przewidywał pedagog, John Dewey, kluczem jest uczenie się poprzez praktykę, które w dzisiejszych czasach może być lepiej zastosowane przy użyciu sztucznej inteligencji i wszystkiego co z nią związane. Sztuczna inteligencja dostarcza spersonalizowane i bardziej integracyjne szkolenie, zapewniając powszechny dostęp dla wszystkich uczniów. Biorąc pod uwagę dziedzinę edukacji, UNIVPM przeprowadził bardzo ważne badania w zakresie wykorzystania technologii rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej w celach dydaktycznych. W tym celu opracowano nową platformę edukacyjną ScoolAr, której celem jest poprawa jakości nauczania w dziedzinie sztuki. Udowodniono, że uczniowie korzystający z tej platformy w połączeniu z tradycyjnymi metodami nauczania, które zachowały swoją podstawową rolę, pogłębili swoją wiedzę w krótszym czasie, co zwiększyło ich motywację w procesie uczenia się. Zostało to przetestowane tylko w dziedzinie sztuki, istnieje jednak wiele innych narzędzi, które coraz częściej są wykorzystywane w szkołach, aby osiągnąć ten sam cel.

Pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie uczenia się ze względu na to, że maszyny nigdy nie zastąpią nauczycieli, a tradycyjne metody nauczania są zdecydowanie najlepszym sposobem przekazywania wiedzy. Rzecz w tym, że nie jest to walka pomiędzy człowiekiem a maszyną, tylko ich wspólna praca w celu uzyskania lepszych wyników. Mówiąc o sztucznej inteligencji, nie należy zapominać, że to właśnie człowiek programuje i buduje algorytmy. Z tego względu, ludzkie umiejętności i  kompetencje powinny być zawsze doskonalone w celu  radzenia sobie z nowymi zadaniami, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Pewne jest, że systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję są z pewnością wydajniejsze i szybsze od ludzi w zarządzaniu i interpretowaniu dużej liczby danych, wykonywaniu skomplikowanych obliczeń oraz automatyzacji procesów. Z jednej strony, algorytmy uczenia maszynowego i głębokiego uczenia (Algorithms of Machine Learning and Deep Learning) rozwiązały szereg problemów, które prawdopodobnie dawno temu uznalibyśmy za niemożliwe do rozwiązania. Z drugiej strony, w większości przypadków ludzie nie są w stanie dostrzec procesów poznawczych maszyn. Dlatego ważne jest, aby rozwijać umiejętności emocjonalne, szczególnie w kontekście edukacyjnym. Poprawne wykorzystanie sztucznej inteligencji w połączeniu z rozwiniętymi umiejętnościami emocjonalnymi mogą zapewnić bardziej efektywne  rezultaty w odniesieniu do edukacji młodzieży.

Amerykański psycholog, Daniel Goleman, który skupił swoje badania na inteligencji emocjonalnej, stwierdził, że czynniki emocjonalne wynoszą średnio 88% w trakcie podejmowania ważnej decyzji. Młodzi ludzie, w procesie uczenia się, powinni również nauczyć się podejmowania ważnych życiowych decyzji w społeczeństwie, w którym funkcjonują. 

Podsumowując, system edukacji musi być z pewnością wspomagany sztuczną inteligencją, która okazała się bardzo użyteczna i efektywna w odniesieniu do wiedzy i motywacji uczniów. Jednak nie można zapominać o roli nauczycieli, ponieważ to właśnie oni mogą zwiększyć możliwości inteligencji emocjonalnej uczniów poprzez rozwijanie bardziej świadomych i wykwalifikowanych osobowości.