Rola technologii cyfrowej w środowisku szkolnym stała się kluczowa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji z Covid-19, kiedy możliwość przemieszczania się została ograniczona. Niewątpliwie podkreśla to potrzebę zmiany organizacji  funkcjonowania w klasie wraz ze sposobem uczenia się i nauczania. Nowe sposoby myślenia i rewolucyjne rozwiązania są niezbędne, aby współpraca i wykorzystanie nowych technologii przebiegało w jeszcze… Read More