Mobilność zawodowa to koncepcja, która staje się coraz bardziej znacząca dla coraz większej liczby obywateli Europy. Główne przyczyny migracji są związane z trudnościami gospodarczymi. Jednak różne badania (np. Markus Jokela – „Personality and the Realisation of Migration Desires”) wykazują, że „w przypadku jednostki, która podejmuje decyzję, dobrowolna zmiana miejsca zamieszkania może być postrzegana jako proces wieloetapowy”. Proces inicjuje „chęć zmiany miejsca zamieszkania”. Określone cechy osobowości warunkują skłonność do migracji. Badania pokazują, że istnieją osoby, których skłonność do zmiany miejsca zamieszkania jest wyższa niż u innych osób.

Dowody z różnych krajów wykazują, że osoby posiadające podwyższoną skłonność do migracji pochodzą z różnych obszarów. W reprezentatywnym badaniu populacji obejmującym osoby w średnim wieku w Stanach Zjednoczonych „Midlife in the United States Study” (MIDUS) wyższa otwartość na doświadczenia i niższa ugodowość stanowiły czynniki predykcyjne w zakresie zmiany miejsca zamieszkania w obrębie stanów i między nimi w ciągu 7-letniego okresu obserwacji, podczas gdy wyższa ekstrawersja stanowiła czynnik predykcyjny tylko w zakresie migracji w obrębie stanów (Jokela, 2009). W przypadku badań z udziałem osób starszych w Stanach Zjednoczonych, objawy depresji i lęku oraz niskie zadowolenie z życia wiązały się z większym prawdopodobieństwem przeniesienia się do nowej lokalizacji (Colsher i Wallace, 1990). W odniesieniu do badania pochodzącego z Włoch, które zostało wspomniane wcześniej, osoby, które opuściły wyspy i przeniosły się na kontynent, były bardziej ekstrawertyczne i otwarte na nowe doświadczenia niż osoby, które na wyspach pozostały (Camperio Ciani i in., 2007; Camperio Ciani i Capiluppi, 2011)[i].

Istnieje niewiele badań dotyczących psychologicznych cech migracji. W ramach tych badań, oprócz przeglądu literatury, dokonano analizy 45 historii migracji, o których informacje są dostarczane na blogach, forach, w gazetach, magazynach czy w mediach społecznościowych itp. Analiza miała na celu zidentyfikowanie głównych cech psychologicznych osób, które już migrowały, oraz tych osób, które są uważane za najważniejsze w związku z migracją.

Główne cechy są przedstawione w poniższej tabeli i ich przeznaczenie jest zgodne z wyjaśnieniem.

Zdolność przystosowania sięZdolność dostosowania się do nowych warunków
Świadomość kulturowa kraju, do którego nastąpiła migracjaZnajomość kultury / zwyczajów / tradycji kraju, do którego dana osoba emigrowała
Umiejętności językoweZnajomość języka kraju, do którego dana osoba emigrowała
Umiejętności międzykulturowe Umiejętność odpowiedniego i skutecznego komunikowania się z osobami z innych kultur
Umiejętności komunikacyjneUmiejętność skutecznego i wydajnego przekazywania informacji innym osobom
Umiejętność wyszukiwania informacji w InternecieUmiejętność efektywnego korzystania z Internetu w celu zdobycia wszystkich niezbędnych informacji dotyczących różnych aspektów życia za granicą
Korzystanie z mediów społecznościowychUmiejętność efektywnego korzystania z mediów społecznościowych w celu nawiązania kontaktów z osobami / grupami osób, które mogą ułatwić przystosowanie się do życia w obcym kraju
OtwartośćChęć poznawania nowych rzeczy, kreatywność i otwartość na nowe pomysły, kultury, osoby itp.
SumiennośćPostępowanie w sposób ostrożny i czujny
UgodowośćIndywidualne cechy behawioralne, dzięki którym dana osoba postrzegana jest jako sympatyczna, życzliwa, chętna do współpracy, ciepła oraz uprzejma i licząca się z innymi
EkstrawersjaTendencja do szukania towarzystwa i pobudzania do działania innych osób
Stabilność emocjonalnaZdolność do zachowania stabilności i równowagi
Odporność psychicznaZdolność do skutecznego przystosowania się do zadań życiowych w obliczu niekorzystnej sytuacji społecznej lub warunków stresowych / wysoce niekorzystnych
OptymizmZdolność do przewidywania najlepszych możliwych scenariuszy sytuacji oraz nadzieja na ich spełnienie, nawet gdy są mało prawdopodobne
Poczucie efektywności własnych działańWiara we własną zdolność do odniesienia sukcesu w określonych sytuacjach lub do pomyślnego wykonania zadania

W celu uzyskania dalszych informacji na temat migracji zawodowej w UE, umiejętności zawodowych, programów wsparcia dla pracowników migrujących, przydatnych narzędzi dla pracodawców i pracowników, zapoznaj się z regionalnym raportem badawczym LAMOS EU REGIONAL RESEARCH ANALYSIS REPORT (pod adresem: https://www.lamos-project.eu/en/downloads#110-o1-regional-report-analysis).


[1]Fragment tekstu pochodzi z REGIONAL RESEARCH ANALYSIS REPORT (regionalny raport badawczy) opracowanego w ramach projektu Erasmus + „European Labour Mobility Support – LAMOS EU”, 2017


[i][i]31 Markus Jokela – „Personality and the Realisation of Migration Desires”