Mobilność zawodowa to koncepcja, która staje się coraz bardziej znacząca dla coraz większej liczby obywateli Europy. Główne przyczyny migracji są związane z trudnościami gospodarczymi. Jednak różne badania (np. Markus Jokela – „Personality and the Realisation of Migration Desires”) wykazują, że „w przypadku jednostki, która podejmuje decyzję, dobrowolna zmiana miejsca zamieszkania może być postrzegana jako proces… Read More