Sztuczna inteligencja (SI) wpływa na zmiany na świecie od kilku ostatnich lat. W zeszłym roku ujawniono, że sztuczna inteligencja wykorzystywana dla celów edukacji będzie napędzała inwestycje, jako jedna z głównych gałęzi przemysłu. Stany zjednoczone oraz Chiny będą odgrywać główną rolę w tej dziedzinie do roku 2030. Duże firmy, takie jak Google i IBM, angażują się w proces usprawnienia edukacji szkolnej poprzez wpłynięcie na jej innowacyjność i progresywność. W przyszłym roku nauczyciele spodziewają się, że wpływ sztucznej inteligencji wzrośnie jeszcze bardziej, przynosząc więcej korzyści, poza tymi, które już zostały wdrożone w salach lekcyjnych. Zastosowanie nowych technologii z dziedziny sztucznej inteligencji może zmienić edukację, choć w rzeczywistości szum medialny wokół tych zmian będzie znacznie bardziej odczuwalny niż ich rezultaty, podobnie jak w przypadku innych transformacyjnych technologii edukacyjnych wdrożonych w przeszłości. Badacze zapoczątkowali trend opracowywania algorytmu opartego na sztucznej inteligencji, który pomoże uczniom określić swoją przyszłą ścieżkę kariery oraz potencjał kształcenia wyższego. Jednak, w praktyce, ważną kwestią wciąż pozostaje zbieranie danych i ich przejrzystość oraz niezabezpieczona prywatność cyfrowa, ponieważ dane są gromadzone od milionów uczniów. Należy kontynuować badania, aby zabezpieczyć prywatne dane zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którzy korzystają z urządzeń opartych na sztucznej inteligencji. Zastosowanie sztucznej inteligencji do celów edukacyjnych może przynieść szereg korzyści, np. spersonalizowane podejścia do uczenia się oparte na sztucznej inteligencji umożliwiające nauczycielom indywidualne dostosowywanie ścieżek uczenia się uczniów. Instytucje korzystają ze sztucznej inteligencji w celu uatrakcyjnienia doświadczeń oraz umożliwienia samo-obsługi. Zwykle transkrypcja czy tłumaczenie na dużą skalę materiałów edukacyjnych dostępnych online (np. wykłady, grupy dyskusyjne) była zbyt kosztowna. Usługi tłumaczenia, transkrypcji i zamiany tekstu na mowę oparte na sztucznej inteligencji są to możliwości zapewniania zrozumiałych treści uczniom na całym świecie za niewielką opłatą lub bezpłatnie. Sztuczna inteligencja nie ogranicza się już do działalności jedynie na wydziale informatycznym, lecz zapewnia korzyści dla każdej dyscypliny naukowej. Sztuczna inteligencja usprawnia wyszukiwanie i znajdowanie treści w repozytoriach dokumentów naukowych i badawczych. Ponadto studenci mają możliwość nauki w każdym czasie, ponieważ aplikacje oparte na sztucznej inteligencji pozwalają na naukę również w czasie wolnym, choćby przez 10 czy 15 minut. Dodatkowo uczniowie mogą otrzymywać informacje zwrotne od nauczycieli w czasie rzeczywistym. Aplikacje te oferują różne opcje w zależności od potrzeb uczniów. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mogą zostać dostosowane w zależności od poziomu wiedzy uczniów, zainteresowań itp. System ten może pomóc uczniom walczyć z ich słabymi stronami. Oferuje materiały edukacyjne dostosowane do ich potrzeb. Na przykład uczeń wykonuje test przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji. Aplikacja analizuje test, a następnie udostępnia odpowiednie zadania i kursy. Poza tym podczas korzystania z platform opartych na sztucznej inteligencji, można skorzystać z pomocy wirtualnego mentora, który będzie śledził postępy uczniów. Oczywiste jest, że prawdziwi nauczyciele lepiej rozumieją potrzeby uczniów, ale korzystne jest uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej od wirtualnego nauczyciela. Różne szkolenia pozwalają dostrzec luki w wiedzy uczniów. Dzięki temu nauczyciel ma możliwość dostrzeżenia, jakie tematy powinni zostać poruszone. Różne algorytmy, wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą przeanalizować wiedzę i zainteresowania użytkowników oraz zapewnić spersonalizowane zalecenia i programy szkoleniowe. Platformy edukacyjne zatrudniają wielu nauczycieli, więc uczeń ma możliwość komunikowania się ze specjalistami z różnych krajów. Platformy edukacyjne, wykorzystujące sztuczną inteligencję oferują dostosowane wsparcie nauczycieli, w zależności od doświadczenia w nauczaniu i umiejętności miękkich.

Istnieje wiele możliwości integracji i wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji. Na rynku pojawiło się już kilka bardzo dobrych rozwiązań dla dorosłych, dzieci, nauczycieli, a nawet szkół. Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji mogą analizować ogromne ilości informacji, oferując użytkownikom bardziej spersonalizowane materiały edukacyjne.