W poprzednich artykułach omówione zostało znaczenie uznawania zdobytych umiejętności za pomocą poświadczeń. W niniejszym artykule zostaną przedstawione informacje na temat jedynego powszechnego cyfrowego sposobu reprezentowania tych poświadczeń.

Historia Odznak Cyfrowych

Pomysł na Odznaki Cyfrowe zrodził się w 2011 roku w Fundacji Mozilla (fundacja, która publikuje narzędzia dla otwartej sieci, jak Firefox i Thunderbird) w celu przełamania monopoli edukacyjnych i wzmocnienia motywacji poszczególnych osób. W 2012 roku Mozilla wprowadziła Odznaki Cyfrowe 1.0 i znalazła kilku partnerów do realizacji pilotażów z wykorzystaniem tych odznak.

Opracowany został również Mozilla Backpack, główne miejsce do realizacji jednego z aspektów tej wersji: miejsce, w którym każda osoba może przechowywać swoje odznaki otrzymane z różnych źródeł. To miejsce zostało przekształcone i istnieje obecnie jako platforma Badgr.com

Zarządzanie Odznakami Cyfrowymi zostało następnie przekazane IMS Global, organizacji non-profit, która również zarządza wspólnymi standardami e-learningu, takimi jak IMS/ LTI, IMS/ QTI i Common Cartridge.

Jakie dane zawierają Odznaki Cyfrowe?

Wersja 1.0 (i 1.1) zawierała kilka istotnych elementów:

●        opis podstaw (zdobyte umiejętności, osiągnięcia) otrzymania odznaki,

●        możliwość określenia kryteriów otrzymania odznaki,

●        dane osoby/ instytucji wydającej odznakę,

●        dane odbiorcy odznaki,

●        datę wydania,

●        możliwość dołączenia odznaki jako metadane do obrazu PNG (w przypadku pobrania obrazu, istnieje możliwość pobrania informacji o odznace z obrazu).

Jednak w wersji 1.0 brakowało również kilku ważnych elementów, które zostały dodane w wersji 2.0 wprowadzonej w 2017 roku:

●        poparcie: umożliwienie osobom lub organizacjom udzielenia poparcia względem określonej odznaki w celu zwiększenia wiarygodności i zaufania do tej odznaki ;

●        wbudowane kryteria: przed wprowadzeniem wersji 2.0, kryteria pojawiały się tylko na stronie organizacji wydającej, obecnie również odznaka zawiera te kryteria;

●        dowód: odznaka może teraz zawierać listę i szczegółowy opis poświadczeń, które wskazują, że dana osoba spełnia kryteria otrzymania odznaki;

●        internacjonalizacja: odznaka może być przetłumaczona na inne języki;

●        kontrola wersji: odznaki można aktualizować, a różnice między wersjami można analizować;

●        zróżnicowana identyfikacja: odznakę można obecnie przyporządkować do innych serwisów, nie tylko do adresu e-mail. Na przykład możesz przyporządkować odznakę do swojego serwisu społecznościowego.

Jednak nawet wersja 2.0 nadal nie uwzględnia jednego ważnego elementu: współzależności między odznakami.

Sieć Odznak Cyfrowych

System Odznak Cyfrowych jest to koncepcja poddawana ciągłym zmianom, którą można zdefiniować jako rozwiązania cyfrowe, które umożliwiają poszczególnym osobom na korzystanie z odznak cyfrowych w celu realizacji swojego planu, w formie infografiki poświadczającej dążenie do osiągnięcia określonego celu przez daną osobę.

Jednak System Odznak Cyfrowych ma jedną poważną wadę: odznaki mogą być wydawane za bardzo drobne osiągnięcia. Tak więc, aby lepiej poznać umiejętności danej osoby, kluczowe jest zdefiniowanie odznak (grupa mniej znaczących odznak odpowiada jednej odznace o większym znaczeniu), co umożliwia szybsze zapoznanie się z informacjami o danej osobie.

Na przykład podczas nauki języka, umiejętność pisania, czytania i mówienia jest mierzona na kilku poziomach. Tak więc, organizacja, która poszukuje kandydatów, którzy posługują się danym językiem na określonym poziomie ma ograniczony zakres wyszukiwania, ponieważ sieć odznak cyfrowych zapewnia unikalna odznakę, która przedstawia średnią ocenę wszystkich umiejętności, zamiast trzech różnych odznak odnoszących się do trzech różnych aspektów.

Takie rozwiązanie mogłoby zatem zastąpić tradycyjny dyplom: połączenie umiejętności, poświadczonych przez zaufane jednostki wraz z ich opisem.

Dzięki temu poszczególne osoby mają nowe możliwości zdobywania określonych umiejętności: jeśli wszystkie wymagane umiejętności są dostarczane przez różne jednostki na tym samym poziomie, użytkownicy mogą wybrać swoje źródło nauki – demokratyzacja kształcenia.

Wnioski

Odznaki Cyfrowe to doskonały sposób na przedstawianie umiejętności i osiągnięć danej osoby. Odznaki są przenośne, mogą być przetwarzane automatycznie, a ich struktura pozwala na edycję.

Sieć Odznak Cyfrowych jest koncepcją, która jest w trakcie doskonalenia, ale nawet na tym etapie może stanowić szczegółowy oraz łatwy w użyciu zamiennik dyplomu czy certyfikatu. To rozwiązanie wpływa również na zwiększoną dostępność szkoleń: sieci odznak są rozbudowywane oraz zawierają powiązane odznaki, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do szerszej oferty szkoleniowej, a szkolenia stają się coraz bardziej konkurencyjne (ich rezultaty są oceniane przez jednostki rekrutacyjne).

Istnieje możliwość, że nasz projekt SILKC Path będzie w przyszłości wykorzystywał System Sieci Odznak Cyfrowych. Poinformujemy Cię o tym!