Adaptacyjne systemy edukacyjne oparte na uczeniu się, które odbywa się z wykorzystaniem zasobów internetowych, obejmujących wirtualne sieci społecznościowe w świecie, w którym wirtualne sieci społecznościowe – obecnie szeroko zdemokratyzowane – stanowią codzienne środowiska uczenia się. Indywidualne lub grupowe samokształcenie jest powszechne w tych nowych środowiskach, co sugeruje niedobór lub nawet brak społecznych relacji uczenia się.… Read More