Pionierska koncepcja kompetencji McClellanda (1973) podkreśla wagę kryteriów związanych z wykonywaniem specjalnych zadań. Szczególna uwaga poświęcona wzorcowi postępowania jest punktem wyjścia dla tzw. behawioralnego modelu kompetencji. Zgodnie z tym modelem osoba kompetentna wie, jak się zachować, aby zrealizować wyznaczone zadania, potrafi podjąć odpowiednie działania i dąży do zachowania w określony sposób (Vazirani, 2010). Takie podejście… Read More