W ciągu ostatnich lat, nastąpił znaczny rozwój Systemu Wspomagania Decyzji – SWD (ang. Decision Support System, DSS) w obszarze usług i zarządzaniu zasobami. Proces podejmowania decyzji to sekwencja działań prowadząca do decyzji. Rezultatem każdego działania są dane dla kolejnych działań. Istnieją różne strategie podejmowania decyzji. Zależą od czynników oraz obszaru ich inicjowania. System Wspomagania Decyzji… Read More