W szybko zmieniającym się świecie, dobrze jest nam znana ewolucja społeczna. Nasze szczególne zainteresowanie wzbudzają zmiany wpływające na wykonywane przez nas zawody, jeden z najważniejszych filarów w życiu człowieka.

Większość z nas ciągle pamięta czasy kiedy nazwa stanowiska pracy wydawała się być samowystarczalna. Oczywiście, istniał pewien współczynnik zmienności w zależności od kontekstu zawodowego, stąd kwalifikacja zawodów i lista zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy.

W dzisiejszych czasach, takie rozumowanie okazuje się być niewystarczające:
w rzeczywistości, około 50% zawodów znika z rynku. Instytut Sapiens, zacytowany na łamach  Horizons Publics wskazuje automatyzację jako główną przyczynę niestabilnej sytuacji na rynku oraz podkreśla, że istniejące wciąż stanowiska pracy przejdą radykalną zmianę.

W rezultacie, rodzi się pytanie : jak przystosować się do zmian oraz w jakim kierunku iść dalej? Raport opublikowany przez Senat Francji “Jakie będą zawody jutra?” zacytowany na łamach Formation Professionnelle, wskazuje na rozwój cyfryzacji oraz ewolucje społeczne jako czynniki mające olbrzymi wpływ na zawody przyszłości, z czego około 85% z nich może jeszcze nawet nie istnieć (Pôle Emploi).

Pomimo istoty wspomnianych zjawisk i tego typu podejścia, może alternatywną opcją byłoby porzucenie koncepcji zawodów czy profesji oraz spojrzenie poza nie, albo raczej, w ich głąb. Takie podejście skierowałoby nas do przeanalizowania pożądanych kompetencji czy umiejętności. W takim rozumowaniu, umiejętności, bez względu na to czy nabyte w szkole, w pracy lub w czasie wolnym, stają się równie ważne (jeśli nie bardziej) jak wiedza. To może wytłumaczyć dlaczego zawody i ścieżki kariery wydają się mniej przewidywalne niż kiedyś: skoro określony zestaw umiejętności można znaleźć wśród osób pracujących w zupełnie różnych obszarach zawodowych, nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem, że ludzie łatwiej zmieniają branże w krótkim czasie.  Idąc dalej tym tropem, możemy przytoczyć dobrze znany przykład gracza którego doświadczenie zdobyte w grze World of Warcraft w roli lidera gildii oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów, pomogło mu objąć stanowisko menedżerskie w firmie.

Według Alain Fouché “przyszłość pracowników i szkoleń może opierać się o umiejętności miękkie takie jak myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, kreatywność, wiedzę typu know-how, współpracę, przedsiębiorczość i niezależność.” (“Jakie będą zawody jutra?” opublikowanym w  Formation Professionnelle).

Czy nie byłyby to interesujące wskaźniki rekomendacji w zakresie szkoleń związanych z planowaniem ścieżki kariery zawodowej?