Każdego dnia w Internecie można odnaleźć setki nowych informacji. Wiele z nich jest niewiarygodnych lub całkowicie nieprawidłowych. Tak zwane fake newsy rozprzestrzeniają się bardzo szybko i stały się problemem dla internautów oraz  platform społecznościowych (Facebooka, Twittera i Instagrama). Trudno jest je powstrzymać, pomimo podejmowania coraz większych prób w tym kierunku. W Internecie istnieją całe centra… Read More


Chociaż odznaki cyfrowe i informacje zebrane i zamieszczone w dokumentach Europass można przenosić na niektóre platformy do nauki i zarządzania karierą, według opinii użytkowników istnieją trudności z ich integracją ze względu na wymagania techniczne i problemy z formatowaniem. Gdyby śledzenie danych – w tym odznak – mogło odbywać się automatycznie przez platformę, usprawniłoby to naukę… Read More


Jak można zaobserwować, w ostatnim czasie projekty finansowane przez Komisję Europejską zmierzają w kierunku wprowadzania otwartego oprogramowania (ang. Open Source). Jest to korzystna, lecz niekiedy źle rozumiana koncepcja, z której korzystają obywatele UE. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego korzystanie z otwartego oprogramowania jest przydatne i jak właściwie z niego korzystać. Czym jest otwarte oprogramowanie? Otwarte… Read More


W ostatnich latach coraz większe znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywa korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Obecnie TIK są wykorzystywane na wielu obszarach, w tym w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwie drogowym, handlu detalicznym i dziedzictwie kulturowym. Systemy wspomagania decyzji (SWD) stały się rozwiązaniem dla ekspertów niemal każdej dziedziny, obciążonych obowiązkami. Wszystkie działania i stosunki międzyludzkie są… Read More


Krótka historia otwartych zasobów edukacyjnych (OZE).  Od 2002 roku ruch na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) rozrósł się i rozprzestrzenia po całym świecie. Jego zwolennicy opowiadają się za bezpłatnymi i dostępnymi dla wszystkich zasobami edukacyjnymi, które nie powinny podlegać prawu autorskiemu, aby każdy mógł czerpać z nich korzyści. „Otwarte zasoby edukacyjne (57) oferują wyjątkową okazję… Read More


Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest dużym wyzwaniem. Przedsiębiorca to osoba, która bierze los w swoje ręce i podejmując ryzyko, stara się funkcjonować w konkurencyjnym środowisku. Takie działanie wymaga oprócz kompetencji branżowych, również posiadania szeregu predyspozycji i cech ułatwiających prowadzenie biznesu. Analizując kluczowe czynniki, które przyczyniły się do odniesienia sukcesu w biznesie, stwierdzić można że na… Read More


Projekt „SILKC Path” bierze nazwę od założonego przez siebie celu jakim jest zaprojektowanie platformy typu open source do integracji umiejętności w uczeniu się (ang. Skills Integration in Learning) oraz wyznaczenie ścieżki wiedzy i kariery (ang. Knowledge and Career PATHway). Nazwa nawiązuje oczywiście do Jedwabnego Szlaku (ang. Silk Road) – drogi handlowej (a raczej sieci dróg),… Read More


Informacje i dezinformacje na temat Covid-19: rola sztucznej inteligencji. Celem tego artykułu jest omówienie zagadnienia fake newsów w kontekście sztucznej inteligencji, jednego z najważniejszych tematów w mediach społecznościowych. Obecna sytuacja spowodowana pandemią Covid-19 wzbudziła w naszym społeczeństwie wiele obaw i niepewności. W ostatnich miesiącach ludzie z całego świata polegali na mediach w celu wyszukiwania najnowszych… Read More


Deep learning (uczenie głębokie) jest jedną z form sztucznej inteligencji. Według Yanna Le CUN’a jest to połączenie kilku dziedzin wiedzy: neurobiologii, matematyki i postępu technicznego.  Dlaczego głębokie?  Deep learning jest zorganizowane w taki sam sposób jak nasz mózg, czyli z wykorzystaniem kilku warstw neuronów. Dane są wówczas przekazywane przez różne warstwy informacji przechowywanych w naszej… Read More


Dynamiczne zmiany jakie zachodzą w ostatnich latach w systemie edukacji i na rynku pracy w Europie, a także proces globalizacji i rozwój technologii informacyjnych wymaga wprowadzenia zasadniczych zmian w zakresie usług doradztwa zawodowego i doradztwa kariery, świadczonego przez różne instytucje. W dobie otwartego rynku pracy w Unii Europejskiej, dużej mobilności obywateli i przedsiębiorstw oraz zacierania… Read More