W celu stworzenia platformy zawierającej szkolenia i oferty pracy, która będzie dostosowana do potrzeb użytkowników, Fundacja OIC Poland przeprowadziła pilotaż. Celem pilotażu było zebranie informacji zwrotnych od potencjalnych użytkowników platformy na temat problemów technicznych, łatwości użytkowania, użyteczności platformy, grafiki itd. Dzięki zebranym opiniom, zespół SILKC PATH usprawni platformę, która będzie następnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych… Read More


Każdego dnia w Internecie można odnaleźć setki nowych informacji. Wiele z nich jest niewiarygodnych lub całkowicie nieprawidłowych. Tak zwane fake newsy rozprzestrzeniają się bardzo szybko i stały się problemem dla internautów oraz  platform społecznościowych (Facebooka, Twittera i Instagrama). Trudno jest je powstrzymać, pomimo podejmowania coraz większych prób w tym kierunku. W Internecie istnieją całe centra… Read More


Chociaż odznaki cyfrowe i informacje zebrane i zamieszczone w dokumentach Europass można przenosić na niektóre platformy do nauki i zarządzania karierą, według opinii użytkowników istnieją trudności z ich integracją ze względu na wymagania techniczne i problemy z formatowaniem. Gdyby śledzenie danych – w tym odznak – mogło odbywać się automatycznie przez platformę, usprawniłoby to naukę… Read More


Jak można zaobserwować, w ostatnim czasie projekty finansowane przez Komisję Europejską zmierzają w kierunku wprowadzania otwartego oprogramowania (ang. Open Source). Jest to korzystna, lecz niekiedy źle rozumiana koncepcja, z której korzystają obywatele UE. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego korzystanie z otwartego oprogramowania jest przydatne i jak właściwie z niego korzystać. Czym jest otwarte oprogramowanie? Otwarte… Read More


W ostatnich latach coraz większe znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywa korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Obecnie TIK są wykorzystywane na wielu obszarach, w tym w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwie drogowym, handlu detalicznym i dziedzictwie kulturowym. Systemy wspomagania decyzji (SWD) stały się rozwiązaniem dla ekspertów niemal każdej dziedziny, obciążonych obowiązkami. Wszystkie działania i stosunki międzyludzkie są… Read More


Krótka historia otwartych zasobów edukacyjnych (OZE).  Od 2002 roku ruch na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) rozrósł się i rozprzestrzenia po całym świecie. Jego zwolennicy opowiadają się za bezpłatnymi i dostępnymi dla wszystkich zasobami edukacyjnymi, które nie powinny podlegać prawu autorskiemu, aby każdy mógł czerpać z nich korzyści. „Otwarte zasoby edukacyjne (57) oferują wyjątkową okazję… Read More


Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest dużym wyzwaniem. Przedsiębiorca to osoba, która bierze los w swoje ręce i podejmując ryzyko, stara się funkcjonować w konkurencyjnym środowisku. Takie działanie wymaga oprócz kompetencji branżowych, również posiadania szeregu predyspozycji i cech ułatwiających prowadzenie biznesu. Analizując kluczowe czynniki, które przyczyniły się do odniesienia sukcesu w biznesie, stwierdzić można że na… Read More


Projekt „SILKC Path” bierze nazwę od założonego przez siebie celu jakim jest zaprojektowanie platformy typu open source do integracji umiejętności w uczeniu się (ang. Skills Integration in Learning) oraz wyznaczenie ścieżki wiedzy i kariery (ang. Knowledge and Career PATHway). Nazwa nawiązuje oczywiście do Jedwabnego Szlaku (ang. Silk Road) – drogi handlowej (a raczej sieci dróg),… Read More


Informacje i dezinformacje na temat Covid-19: rola sztucznej inteligencji. Celem tego artykułu jest omówienie zagadnienia fake newsów w kontekście sztucznej inteligencji, jednego z najważniejszych tematów w mediach społecznościowych. Obecna sytuacja spowodowana pandemią Covid-19 wzbudziła w naszym społeczeństwie wiele obaw i niepewności. W ostatnich miesiącach ludzie z całego świata polegali na mediach w celu wyszukiwania najnowszych… Read More


Deep learning (uczenie głębokie) jest jedną z form sztucznej inteligencji. Według Yanna Le CUN’a jest to połączenie kilku dziedzin wiedzy: neurobiologii, matematyki i postępu technicznego.  Dlaczego głębokie?  Deep learning jest zorganizowane w taki sam sposób jak nasz mózg, czyli z wykorzystaniem kilku warstw neuronów. Dane są wówczas przekazywane przez różne warstwy informacji przechowywanych w naszej… Read More