Projekt „SILKC Path” bierze nazwę od założonego przez siebie celu jakim jest zaprojektowanie platformy typu open source do integracji umiejętności w uczeniu się (ang. Skills Integration in Learning) oraz wyznaczenie ścieżki wiedzy i kariery (ang. Knowledge and Career PATHway). Nazwa nawiązuje oczywiście do Jedwabnego Szlaku (ang. Silk Road) – drogi handlowej (a raczej sieci dróg), którą transportowano jedwab i inne towary w celu wymiany handlowej między Turcją i Chinami, co miało miejsce na początku naszej ery i znacznie wpłynęło na rozwój cywilizacji w tamtym okresie.

Nasz projekt ma na celu udoskonalenie metod nauki nowych umiejętności osób zatrudnionych, aby zwiększyć skuteczność ich nauki oraz ich mobilność zawodową. Wierzymy, że dzięki szkoleniom każdy może osiągnąć wyznaczone cele, a większy dostęp do nich sprawi, że ludzie szybciej dostaną upragnioną pracę, a co za tym idzie zwiększą ogólną wydajność pracy w Europie.

Korzyści płynące z naszej platformy wydają się jasne dla pojedynczych pracowników. Dlatego można zadać sobie teraz pytanie, czy projekt ten będzie tak samo przydatny dla firm…

Kluczowe kryterium zarządzania kapitałem ludzkim

W artykule opublikowanym w 2001 roku (który nadal jest aktualny), strona Workforce.com opisała Instytut Saratoga, który przez co najmniej 20 lat przeprowadzał badania na temat wartości kapitału ludzkiego oraz 10 kluczowych kryteriów w zarządzaniu nim. Z tych danych wyselekcjonowaliśmy kilka badań najbardziej pasujących do tematu naszego projektu.

Wartość dodana kapitału ludzkiego

W jaki sposób osoby w twojej organizacji doskonalą umiejętności dla dobra swojego i firmy? Stanowi to główną miarę wkładu ludzkiego w dochodowość pracy (…)

Tworząc narzędzie publiczne, mające na celu znalezienie najlepszej ścieżki szkoleniowej do nabywania potrzebnych umiejętności, platforma SILKC Path zminimalizuje czas i koszty potrzebne na wybranie właściwego szkolenia dla osób w danej organizacji. Pracownicy będą mogli utworzyć własne konto, znaleźć szkolenie, które ich najbardziej interesuje i od razu je rozpocząć. Umożliwiając pracownikom zgłaszanie odbytych przez siebie szkoleń, zapewniamy im możliwość szybszego przeszkolenia oraz zgłaszamy ich uczestnictwo do działu HR.

W przyszłości będziemy mogli zapewnić firmom dostęp do działów HR, aby śledzić wartość dodaną kapitału ludzkiego osób w organizacjach za pomocą specjalnie zaprojektowanych graficznie formularzy sprawozdawczych.

Koszt odprawy

Ważna jest informacja na temat tego, ile osób odchodzi i z jakich obszarów, ale jeszcze ważniejsze jest, ile to będzie kosztowało daną organizację. Średni koszt rozwiązania umowy przez pracownika jest równy jego przychodom za okres co najmniej 6 miesięcy. 

Jak opisano w artykule dotyczącym raportu Global Talent Monitor z 2018 r. sporządzonym przez przedsiębiorstwo Gartner „brak rozwoju karier osób zatrudnionych jest głównym powodem ich rezygnacji – jak potwierdza 40% pracowników odchodzących z pracy”. W artykule mowa również o tym, że „wiodące firmy opisują swoim pracownikom jak to, czego się uczą, przygotuje ich do przyszłej pracy – nawet jeśli nie będzie to praca w ich firmie”.

Szkoląc pracowników, firmy ograniczają ich powody do odejścia z pracy, a co za tym idzie, redukują wpływ kosztów odprawy na kapitał ludzki firmy. Jednakże nie zawsze łatwo jest znaleźć szkolenia, przez co więcej czasu poświęca się szukaniu możliwości zawodowych. SILK Path ma w sobie potencjał, żeby rozwiązać ten problem i znaleźć dużą liczbę potrzebnych szkoleń skutecznie i w jak najszybszym czasie.

Wskaźnik odejść z pracy na własną prośbę

Utrata personelu stanowi potencjalny spadek możliwości zawodowych i przychodów oraz prowadzi do zwiększenia liczby zestresowanych pracowników, którzy muszą wypełniać zadania osób, które odeszły. Jeśli obniżysz ten wskaźnik, nie będziesz musiał ponosić kosztów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników, a tym samym nie zmniejszy to jakości obsługi klienta.

Biorąc pod uwagę kwestię kosztu odprawy, wskaźnik odejść z pracy na własną prośbę przedstawia, w jakim stopniu pracownicy uważają, że lepiej byłoby im w innej pracy. Właśnie dlatego należy wyeliminować powody, dla których mieliby oni rezygnować z pracy. Można to osiągnąć dzięki większej dostępności szkoleń.

Inwestowanie w szkolenia

Pracownicy są w ciągłym konflikcie w miejscu pracy. Dzieje się tak przez nowe technologie mające na celu usprawnienie zdolności produkcyjnej jednostek, a także rosnące zapotrzebowanie na coraz lepszą obsługę klienta. Nadal jednak wielu pracowników nie potrafi czytać, pisać, robić prostych obliczeń, czy też rozmawiać w sposób inteligentny z klientami. Organizacja musi zatem zainwestować w szkolenia podnoszące podstawowe umiejętności. 

Możliwość znalezienia szkolenia opartego na zestawie umiejętności (np. wymaganych przez daną pracę), a nie na pojedynczych kompetencjach stanowi wyjątkową zaletę naszego narzędzia, które pozwoli na naukę kilku umiejętności jednocześnie, a w ten sposób zmniejszy czas potrzebny na szkolenia, zapewniając taka samą liczbę nowo nabytych umiejętności.

Skrócenie czasu szkolenia jest bardzo ważne dla opłacalność biznesu, ponieważ pracownik, który przebywa na szkoleniu, nie może wypełniać w tym czasie obowiązków w pracy.

Czas zacząć

Rekrutacja może okazać się dużym wyzwaniem ze względu na istniejący na rynku brak wymaganych przez pracodawcę kompetencji. Monitorowanie czasu od przyjęcia zgłoszenia do rozpoczęcia pracy przez nową osobę jest strategicznym wskaźnikiem w produkcji przychodów.

Ponieważ SILK Path śledzi umiejętności osób zarejestrowanych na platformie zarówno na podstawie poprzednich miejsc zatrudnienia jak i historii wcześniejszych szkoleń, platforma ta jest przydatną bazą danych przedstawiającą zakres umiejętności pracowników. Dzięki temu łatwiej będzie znaleźć osobę o odpowiednich kwalifikacjach do danej pracy, niż jest to możliwe w formie tradycyjnego procesu rekrutacji.

Znalezienie pracownika z pożądanym przez pracodawcę zestawem umiejętności przyśpieszy proces jego zatrudnienia, co z kolei sprawi, że firma będzie bardziej wydajna od razu generując przychody.

Podsumowanie

Podczas gdy głównym celem naszej platformy jest pomoc Europejczykom w znalezieniu szkoleń dostosowanych do ich umiejętności i preferencji, osiągnięcie naszych celów będzie  użyteczne także dla organizacji, które chcą usprawnić usługi względem swoich pracowników, oraz znaleźć dużą gamę pracowników szukających nowych możliwości zawodowych.  

Proces ten powinien być monitorowany przez kilka kolejnych miesięcy, gdyż to wtedy zaczną pojawiać się nowe możliwości zawodowe dla użytkowników szukających dostępnych szkoleń w rozsądnej cenie i niedużej odległości.

Wierzymy, że dziesiątki, a nawet setki nowych osób skorzysta z naszej platformy podczas gdy my będziemy robić dalsze postępy, aby osiągnąć założony cel.