Istnieje kilka narzędzi oraz wskazówek służących poprawie ergonomii platformy.

Przede wszystkim należy wybrać odpowiednie ilustracje – ilustracje, które mają związek z wymienionymi elementami. Wybór zrozumiałego obrazu pozwoli użytkownikom lepiej zapamiętać oraz zrozumieć platformę (Bransford i Johnson, 1972). Konieczne jest wstawienie obrazów, aby użytkownicy mogli zrozumieć działanie platformy (Mayer, R.E., Gallini, 1990).

Jednak ważne jest, aby nie przeciążać platformy niepotrzebnymi informacjami, które tylko wpłyną na obciążenie poznawcze użytkownika. Obciążenie poznawcze nawiązuje do ograniczonej pojemności naszej pamięci operacyjnej. (Sweller, 1999) Istnieją trzy rodzaje obciążenia poznawczego:

·   wewnętrzne obciążenie poznawcze: dotyczy złożoności wykonywania zadania,

·   zewnętrzne obciążenie poznawcze: sposób, w jaki przedstawiane są nam informacje,

·   zarodkowe obciążenie poznawcze: wysiłek poświęcony przetwarzaniu informacji.

Dodanie niepotrzebnych elementów (tekstu, obrazów) jedynie zwiększa zewnętrzne obciążenie poznawcze i spowalnia przetwarzanie informacji.

Jeśli chodzi o rodzaje czcionek, Bernard i in. (2002) przeprowadzili badanie, w którym wykazali, że czcionka Arial jest łatwiejsza do odczytania zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Aby poprawić czytelność tekstu, ważne jest użycie kontrastujących kolorów tła i czcionek (Tinker i Paterson, 1929). Konieczne jest zwrócenie uwagi czytelnika na ważne słowa za pomocą pogrubienia, kursywy, podkreślenia lub innych sposobów wyróżnienia tekstu (Fayol, 1992). Stworzy to w umyśle użytkownika podpowiedzi typograficzne, a tym samym zwiększy stopień zapamiętywania oraz przypominania sobie treści z platformy. (Cashen i Leicht, 1970)

Wszystkie te procesy przyczynią się do zmniejszenia zewnętrznego obciążenia poznawczego użytkownika. Użytkownicy będą lepiej przetwarzać informacje. Wysokie zewnętrzne obciążenie poznawcze wymaga wysiłku motywacyjnego.

Motywacja

Istnieje kilka rodzajów motywacji, ale jeśli chodzi o motywację użytkowników platformy bierzemy pod uwagę motywację wewnętrzną. Definiowana jest ona jako działanie, które jest kierowane zainteresowaniem i przyjemnością jednostki (znajdź szkolenie, uzyskaj poradę). Przeciwieństwem motywacji wewnętrznej jest motywacja zewnętrzna: wykonywanie działania w celu otrzymania nagrody (ciężka praca prowadząca do uzyskania dobrej oceny) (Deci i Ryan, 1985). Deci i Ryan (2000) następnie ulepszyli swój model klasyfikując motywację według skali regulacyjnej. Motywacja użytkowników platformy może zostać określona jako regulacja zintegrowana. Użytkownik przyswaja sobie dane działanie, a następnie może zdobyć dodatkową motywację dzięki komentarzom pozostawionym przez innych użytkowników. Motywacja dostarczana przez platformę może również wpłynąć na cel zaangażowania w zadanie (lub cel obrany przez użytkownika). Cel zaangażowania pozwala użytkownikowi zwiększyć swoją chęć uczenia się lub zdobywania nowej wiedzy (Nicholls, 1984).