W poprzednich artykułach poruszaliśmy temat sztucznej inteligencji i jej potwierdzonego lub możliwego wpływu na edukację. Ten artykuł wyjaśnia, dlaczego warto wykorzystać Deep Learning (głębokie uczenie), aby pomóc profesjonalistom podjąć kolejny krok zawodowy i osiągnąć w nim sukces. Czym jest Deep Learning? Deep Learning to sposób, w jaki sieć komputerów analizuje dane i uczy się na… Read More


Rola technologii cyfrowej w środowisku szkolnym stała się kluczowa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji z Covid-19, kiedy możliwość przemieszczania się została ograniczona. Niewątpliwie podkreśla to potrzebę zmiany organizacji  funkcjonowania w klasie wraz ze sposobem uczenia się i nauczania. Nowe sposoby myślenia i rewolucyjne rozwiązania są niezbędne, aby współpraca i wykorzystanie nowych technologii przebiegało w jeszcze… Read More


Istnieje kilka narzędzi oraz wskazówek służących poprawie ergonomii platformy. Przede wszystkim należy wybrać odpowiednie ilustracje – ilustracje, które mają związek z wymienionymi elementami. Wybór zrozumiałego obrazu pozwoli użytkownikom lepiej zapamiętać oraz zrozumieć platformę (Bransford i Johnson, 1972). Konieczne jest wstawienie obrazów, aby użytkownicy mogli zrozumieć działanie platformy (Mayer, R.E., Gallini, 1990). Jednak ważne jest, aby… Read More


Mobilność zawodowa to koncepcja, która staje się coraz bardziej znacząca dla coraz większej liczby obywateli Europy. Główne przyczyny migracji są związane z trudnościami gospodarczymi. Jednak różne badania (np. Markus Jokela – „Personality and the Realisation of Migration Desires”) wykazują, że „w przypadku jednostki, która podejmuje decyzję, dobrowolna zmiana miejsca zamieszkania może być postrzegana jako proces… Read More


Sztuczna inteligencja (SI) wpływa na zmiany na świecie od kilku ostatnich lat. W zeszłym roku ujawniono, że sztuczna inteligencja wykorzystywana dla celów edukacji będzie napędzała inwestycje, jako jedna z głównych gałęzi przemysłu. Stany zjednoczone oraz Chiny będą odgrywać główną rolę w tej dziedzinie do roku 2030. Duże firmy, takie jak Google i IBM, angażują się… Read More


W poprzednich artykułach omówione zostało znaczenie uznawania zdobytych umiejętności za pomocą poświadczeń. W niniejszym artykule zostaną przedstawione informacje na temat jedynego powszechnego cyfrowego sposobu reprezentowania tych poświadczeń. Historia Odznak Cyfrowych Pomysł na Odznaki Cyfrowe zrodził się w 2011 roku w Fundacji Mozilla (fundacja, która publikuje narzędzia dla otwartej sieci, jak Firefox i Thunderbird) w celu… Read More


Adaptacyjne systemy edukacyjne oparte na uczeniu się, które odbywa się z wykorzystaniem zasobów internetowych, obejmujących wirtualne sieci społecznościowe w świecie, w którym wirtualne sieci społecznościowe – obecnie szeroko zdemokratyzowane – stanowią codzienne środowiska uczenia się. Indywidualne lub grupowe samokształcenie jest powszechne w tych nowych środowiskach, co sugeruje niedobór lub nawet brak społecznych relacji uczenia się.… Read More


Pionierska koncepcja kompetencji McClellanda (1973) podkreśla wagę kryteriów związanych z wykonywaniem specjalnych zadań. Szczególna uwaga poświęcona wzorcowi postępowania jest punktem wyjścia dla tzw. behawioralnego modelu kompetencji. Zgodnie z tym modelem osoba kompetentna wie, jak się zachować, aby zrealizować wyznaczone zadania, potrafi podjąć odpowiednie działania i dąży do zachowania w określony sposób (Vazirani, 2010). Takie podejście… Read More


W poprzednim artykule omówiono czym są cyfrowe referencje na które, pokrótce składają się takie elementy jak dowód kwalifikacji, kompetencje lub zaświadczenie odnoszące się do konkretnej osoby. Niemniej jednak, definicja ta obejmuje większy zasięg i w tym artykule, spróbujemy podać przykłady w jakiej sferze warto uzyskać te referencje. Dowód kwalifikacji Dowód (rozumiany jako ’’określenie jakości przy… Read More


Rozpowszechnienie i rozwój serwisów Web 2.0 wpływa na kształtowanie się nowej rzeczywistości z dziedzinie komunikacji i współpracy. Ponad miliard ludzi na całym świecie komunikuje się za pomocą sieci społecznościowych i komunikatorów internetowych. Wspierają się poprzez podcasty, fora dyskusyjne, komentarze i komunikatory internetowe. Nowa generacja sieci społecznościowych jest możliwa dzięki powszechnemu korzystaniu z szybkiego Internetu, a… Read More