Krótka historia otwartych zasobów edukacyjnych (OZE).  Od 2002 roku ruch na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) rozrósł się i rozprzestrzenia po całym świecie. Jego zwolennicy opowiadają się za bezpłatnymi i dostępnymi dla wszystkich zasobami edukacyjnymi, które nie powinny podlegać prawu autorskiemu, aby każdy mógł czerpać z nich korzyści. „Otwarte zasoby edukacyjne (57) oferują wyjątkową okazję… Read More


Projekt „SILKC Path” bierze nazwę od założonego przez siebie celu jakim jest zaprojektowanie platformy typu open source do integracji umiejętności w uczeniu się (ang. Skills Integration in Learning) oraz wyznaczenie ścieżki wiedzy i kariery (ang. Knowledge and Career PATHway). Nazwa nawiązuje oczywiście do Jedwabnego Szlaku (ang. Silk Road) – drogi handlowej (a raczej sieci dróg),… Read More


Informacje i dezinformacje na temat Covid-19: rola sztucznej inteligencji. Celem tego artykułu jest omówienie zagadnienia fake newsów w kontekście sztucznej inteligencji, jednego z najważniejszych tematów w mediach społecznościowych. Obecna sytuacja spowodowana pandemią Covid-19 wzbudziła w naszym społeczeństwie wiele obaw i niepewności. W ostatnich miesiącach ludzie z całego świata polegali na mediach w celu wyszukiwania najnowszych… Read More


Deep learning (uczenie głębokie) jest jedną z form sztucznej inteligencji. Według Yanna Le CUN’a jest to połączenie kilku dziedzin wiedzy: neurobiologii, matematyki i postępu technicznego.  Dlaczego głębokie?  Deep learning jest zorganizowane w taki sam sposób jak nasz mózg, czyli z wykorzystaniem kilku warstw neuronów. Dane są wówczas przekazywane przez różne warstwy informacji przechowywanych w naszej… Read More


Dynamiczne zmiany jakie zachodzą w ostatnich latach w systemie edukacji i na rynku pracy w Europie, a także proces globalizacji i rozwój technologii informacyjnych wymaga wprowadzenia zasadniczych zmian w zakresie usług doradztwa zawodowego i doradztwa kariery, świadczonego przez różne instytucje. W dobie otwartego rynku pracy w Unii Europejskiej, dużej mobilności obywateli i przedsiębiorstw oraz zacierania… Read More


W poprzednich artykułach poruszaliśmy temat sztucznej inteligencji i jej potwierdzonego lub możliwego wpływu na edukację. Ten artykuł wyjaśnia, dlaczego warto wykorzystać Deep Learning (głębokie uczenie), aby pomóc profesjonalistom podjąć kolejny krok zawodowy i osiągnąć w nim sukces. Czym jest Deep Learning? Deep Learning to sposób, w jaki sieć komputerów analizuje dane i uczy się na… Read More


Rola technologii cyfrowej w środowisku szkolnym stała się kluczowa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji z Covid-19, kiedy możliwość przemieszczania się została ograniczona. Niewątpliwie podkreśla to potrzebę zmiany organizacji  funkcjonowania w klasie wraz ze sposobem uczenia się i nauczania. Nowe sposoby myślenia i rewolucyjne rozwiązania są niezbędne, aby współpraca i wykorzystanie nowych technologii przebiegało w jeszcze… Read More


Istnieje kilka narzędzi oraz wskazówek służących poprawie ergonomii platformy. Przede wszystkim należy wybrać odpowiednie ilustracje – ilustracje, które mają związek z wymienionymi elementami. Wybór zrozumiałego obrazu pozwoli użytkownikom lepiej zapamiętać oraz zrozumieć platformę (Bransford i Johnson, 1972). Konieczne jest wstawienie obrazów, aby użytkownicy mogli zrozumieć działanie platformy (Mayer, R.E., Gallini, 1990). Jednak ważne jest, aby… Read More


Mobilność zawodowa to koncepcja, która staje się coraz bardziej znacząca dla coraz większej liczby obywateli Europy. Główne przyczyny migracji są związane z trudnościami gospodarczymi. Jednak różne badania (np. Markus Jokela – „Personality and the Realisation of Migration Desires”) wykazują, że „w przypadku jednostki, która podejmuje decyzję, dobrowolna zmiana miejsca zamieszkania może być postrzegana jako proces… Read More


Sztuczna inteligencja (SI) wpływa na zmiany na świecie od kilku ostatnich lat. W zeszłym roku ujawniono, że sztuczna inteligencja wykorzystywana dla celów edukacji będzie napędzała inwestycje, jako jedna z głównych gałęzi przemysłu. Stany zjednoczone oraz Chiny będą odgrywać główną rolę w tej dziedzinie do roku 2030. Duże firmy, takie jak Google i IBM, angażują się… Read More